Một trận đấu sẽ được bắt đầu như thế nào theo Luật bóng đá?

Nếu quả “thả bóng chạm đất” phải thực hiện trong khu vực cầu môn thì bóng sẽ được thả tại điểm trên đường song song với đường cầu môn và gần vị trí có bóng nhất, khi trận đấu tạm dừng.

1. Mở đầu trận đấu:
Trọng tài sẽ tung đồng tiền để xác định đội thắng có quyền chọn cầu môn nào mà đội mình sẽ tấn công trong hiệp một của trận đấu. Đội bạn sẽ được quyền đá quả giao bóng bắt đầu trận đấu.
Đội được quyền chọn sân sẽ được đá quả giao bóng để bắt đầu hiệp 2.
Bắt đầu hiệp 2 của trận đấu 2 đội đổi sân và như vậy hướng tấn công của từng đội sẽ ngược lại với hiệp một.
2. Quả giao bóng:
Thực hiện quả giao bóng là một hình thức bắt đầu hoặc bắt đầu lại trận đấu:
– Bắt đầu trận đấu.
– Sau mỗi bàn thắng hợp lệ.
– Bắt đầu hiệp 2 của trận đấu.
– Bắt đầu mỗi hiệp phụ của trận đấu phụ.
Quả giao bóng trực tiếp vào cầu môn được công nhận bàn thắng.

3. Quá trình tiến hành quả giao bóng:

– Tất cả cầu thủ của đội bóng phải đứng trên phần sân của đội mình.
– Đội không được quyền giao bóng phải đứng cách xa bóng ít nhất là 9m15 cho đến khi bóng được đá vào cuộc.
– Bóng phải được đặt tại điểm giao bóng trong vòng trung tâm.
– Trọng tài thổi còi ra lệnh bắt đầu.
– Bóng trong cuộc ngay sau khi được đá và di chuyển về phía trước.
– Cầu thủ đá quả giao bóng không được tiếp tục chạm bóng lần thứ 2 nếu bóng chưa được chạm hoặc đá bởi một cầu thủ khác.
– Sau mỗi bàn thắng, đội thua được đá quả giao bóng để bắt đầu lại trận đấu.

4. Phạt những lỗi vi phạm:
a. Cầu thủ giao bóng chạm bóng liên tiếp 2 lần trước khi bóng được đá hoặc chạm bởi một cầu thủ khác:
* Đội đối phương được hưởng quả phạt gián tiếp tại nơi .
b. Đối với bất kỳ lỗi nào khác xảy ra trong quá trình tiến hành quả giao bóng.
* Quả giao bóng đều được thực hiện lại.

5. Quả “thả bóng chạm đất”:
Sau mỗi lần tạm dừng trận đấu vì bất kỳ lý do nào không được đề cập trong thì trận đấu sẽ được tiếp tục trở lại bằng quả “thả bóng chạm đất”.
6. Quá trình tiến hành quả “thả bóng chạm đất”:
– Quả “thả bóng chạm đất” sẽ được trọng tài thực hiện tại nơi bóng dừng.
– Trận đấu được bắt đầu trở lại ngay sau khi bóng chạm đất.

7. Phạt những vi phạm:
Quả “thả bóng chạm đất” phải được thực hiện lại nếu:
– Có một cầu thủ chạm bóng trước khi bóng chạm đất.
– Sau khi thả bóng đã vượt ra ngoài đường giới hạn sân trước khi chạm chân một cầu thủ.

8. Trường hợp đặc biệt:
– Đội phòng ngự được hưởng quả phạt trong khu cầu môn của đội mình có thể đặt bóng tại bất kỳ điểm nào trong khu cầu môn.
– Đội tấn công được hưởng quả phạt gián tiếp trong khu cầu môn của đội phòng ngự, bóng sẽ được đặt trên đường song song với đường cầu môn nơi gần vị trí phạm lỗi nhất.
– Nếu quả “thả bóng chạm đất” phải thực hiện trong khu vực cầu môn thì bóng sẽ được thả tại điểm trên đường song song với đường cầu môn và gần vị trí có bóng nhất, khi trận đấu tạm dừng.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *