Luật bóng đá quy định về các quyền và trách nhiệm của trọng tài

Quyền hạn và nhiệm vụ của trọng tài chính trong một trận đấu được quy định như sau:

Trọng tài phải đảm bảo việc áp dụng đúng luật vào trận đấu

Kiểm soát và điều hành trận đấu thông qua việc phối hợp với trợ lý trọng tài và trọng tài thứ tự.

Đảm bảo bóng thi đấu phải đúng yêu cầu của quy định.

Trang phục của cầu thủ phải đúng các quy định của Luật bóng đá

Theo dõi thời gian của trận đấu phải đúng quy định.

Được phép tạm dừng, tạm hoãn hoặc huỷ bỏ trận đấu nếu có hành vị vi phạm luật xảy ra.
Được phép tạm dừng, tạm hoãn hoặc huỷ bỏ trận đấu nếu có sự cố hoặc sự cản trở ở ngoài sân thi đấu.

Cho trận đấu tạm dừng nếu có cầu thủ bị chấn thương nặng phải đưa ngay ra ngoài sân thi đấu để chữa trị.

Cho trận đấu tiếp tục đến khi bóng ngoài cuộc nếu có cầu thủ bị chấn thương nhẹ.
Cầu thủ phải rời sân thi đấu nếu có chấn thương chảy máu và chỉ được vào sân sau khi đã cầm máu và phải được sự cho phép của trọng tài.

Để trận đấu tiếp tục khi có hành vi nếu trọng tài nhận thấy việc sẽ có lợi cho đội (để lợi thế). Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn (2 đến 3 giây) tình huống lợi thế không được áp dụng thì trọng tài sẽ thổi phạt ngay tình huống trước đó.

Cầu thủ phạm 2 lỗi trong cùng một thời điểm sẽ bị phạt ở mức độ cao hơn.

Trọng tài có thể không không dừng ngay trận đấu để cảnh cáo (hoặc truất quyền thi đấu) cầu thủ có hành vi phạm lỗi. Mà trọng tài có thể áp dụng phép lợi thế để trận đấu tiếp tục và sẽ cảnh cáo (hoặc truất quyền thi đấu) cầu thủ phạm lỗi ngay sau khi bóng ngoài cuộc.

Trọng tài có quyền trục xuất ngay lập tức quan chức nào của đội bóng có những hành vi không đúng đắn ra khỏi khu vực sân thi đấu.

Đối với những tình huống vi phạm xảy ra ngoài tầm quan sát thì trọng tài phải coi trọng những nhận định của trợ lý trọng tài.

Trọng tài không cho phép bất kỳ ai được vào sân thi đấu khi trận đấu chưa dừng và chưa có ký hiệu đồng ý.

Trọng tài cho phép trận đấu bắt đầu lại sau mỗi lần tạm dừng.

Phải báo cáo đầy đủ mọi chi tiết về tình huống phạm luật của bất kỳ cầu thủ hay quan chức đội bóng đã xảy ra trước, trong và sau trận đấu.

Quyền quyết định của trọng tài

Trọng tài là người sẽ đưa ra quyết định cuối cùng và các cầu thủ phải thực hiện.
Nếu quyết định đó thiếu chính xác hoặc xử lý theo nhận định của trợ lý khi trận đấu chưa bắt đầu lại hoặc chưa chấm dứt thì trọng tài có quyền thay đổi.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *