Cách ném biên trong luật bóng đá

Quy định về trong

Quả ném biên được thực hiện khi

Bóng hoàn toàn vượt qua khỏi đường biên dọc dù ở mặt sân hoặc trên không.
Cầu thủ sẽ thực hiện quả ném biên ngay tại vị trí bóng vượt qua đường biên dọc.
Cầu thủ của đội chạm bóng cuối cùng sẽ không được quyền ném biên mà quyền ném biên sẽ thuộc về đội đối thủ.

Quy cách thực hiện quả ném biên

Cầu thủ phải tuân thủ đúng những quy cách của khi thực hiện quả ném biên
Quay mặt vào trong sân thi đấu.
Cầu thủ đứng hoàn toàn ra ngoài đường biên dọc hoặc có thể dẫm 1 phần chân lên đường biên dọc.
Ném bằng cả 2 cánh tay
Bóng được ném từ đằng sau một cách liên tục và phải qua đầu. Cầu thủ ném biên chỉ được chạm bóng khi bóng đã chạm chân một cầu thủ khác. Bóng được tính trong cuộc khi được ném vào sân.
Cầu thủ đối phương phải đứng cách bóng tối thiểu là 2 m trong lúc ném biên.


Lỗi trong ném biên

Vi phạm và cách xử phạt ném biên trong luật bóng đá

Đối với cầu thủ ném biên không phải là thủ môn thì những hành vi sau đây bị xem là phạm luật
Sau khi bóng vào cuộc, cầu thủ ném biên chạm bóng lần thứ 2 (không phải bằng tay) trước khi bóng chạm một cầu thủ khác.
Trong trường hợp này cầu thủ đó sẽ bị phạt quả gián tiếp cho đội đối phương được hưởng tại nơi .
Sau khi bóng được ném vào cuộc, cầu thủ này lại cố tình dùng tay chơi bóng trước khi bóng chạm một cầu thủ khác.

Cách xử phạt:

Phạt quả trực tiếp cho đội đối phương được hưởng tại nơi phạm lỗi.

Phạt đền nếu vị trí phạm lỗi ở trong khu phạt đền của đội phạm lỗi.

Đối với cầu thủ thực hiện quả ném biên là thủ môn

Thủ môn sau khi ném bóng vào cuộc lại tiếp tục chạm bóng lần thứ 2 (không phải bằng tay) trước khi bóng chạm một cầu thủ khác.

Đội đối phương sẽ được hưởng quả phạt gián tiếp tại vị trí phạm lỗi.

Thủ môn cố tình dùng tay chơi bóng khi bóng chưa chạm vào cầu thủ khác.

Nếu vị trí phạm lỗi ở ngoài khu vực phạt đền thì đội đối phương sẽ được hưởng quả phạt trực tiếp tại nơi phạm lỗi.

Nếu vị trí phạm lỗi ở trong khu phạt đền sẽ phạt quả gián tiếp cho đội đối phương được hưởng tại vị trí phạm lỗi.

Đối với các hành vi khiểm nhã hoặc ngăn cản cầu thủ ném biên

Cầu thủ đó sẽ bị coi là có hành vi khiếm nhã và nhận thẻ vàng.
Đối với những vi phạm khác

Quyền ném biên được chuyển cho đội đối phương.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *