Bóng ở trong luật bóng đá được quy định như thế nào?

1. Chất lượng và kích thước:

– Bóng hình cầu.
– Vỏ ngoài bằng da hoặc chất liệu khác được công nhận.
– Chu vi không được lớn hơn 70cm và không được nhỏ hơn 68cm.
– Trọng lượng lúc bắt đầu trận đấu không được nặng hơn 450gr và không được nhẹ hơn 410gr.
– Áp suất từ 0,6 đến 1,1 átmốtphe.


2. Quy định việc thay thế khi bóng hỏng:

a. Nếu bóng bị nổ hoặc hỏng trong lúc trận đấu đang tiến hành:
– Ngừng trận đấu.
– Tiếp tục trận đấu bằng quả thả bóng chạm đất tại nơi phát hiện bóng hỏng.
b. Nếu bóng bị nổ hoặc hỏng trong thời gian trận đấu tạm ngừng, sẽ bắt đầu lại trận đấu thích hợp với nguyên nhân ngừng trận đấu.
c. Trong suốt quá trình trận đấu, chỉ có trọng tài mới có quyền quyết định bóng thi đấu.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *